Tarifes

PREUS DE BITLLETS PROPIS 2022 (NO INTEGRATS)

 

Bitllet Senzill (venda en el bus)   2 €

T-10                                                8,20€

T-10 estudiant                               4,90 €

(presentant carnet d’estudiant al punt de venda) 

Els infants menors de 4 anys estan exempts de pagar el bitllet. Les persones jubilades i aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% (o al 33% quan es vegi afectada la seva mobilitat) poden beneficiar-se del bitllet social gratuït a cost 0 €. Per obtenir-lo cal sol·licitar el carnet acreditatiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, presentant el DNI i el certificat on consti el grau de disminució, si és el cas. La taxa administrativa de renovació del carnet serà de 5 euros i està regulada a la corresponent ordenança fiscal. El bitllet social gratuït no és un títol integrat, i, per tant, només es podrà utilitzar en els desplaçaments realitzats amb el bus urbà del municipi.

 

PUNTS DE VENDA

La xarxa de punts de venda a Sant Sadurní dels títols integrats és la següent:

A l'interior del bus només es vendrà el bitllet senzill

 

 Reglament de viatgers dels serveis de transport públic urbà